Kosten

Hoe wordt psychotherapie vergoed in de vrijgevestigde praktijk?

Tarieven / kosten / wachtlijst

  • Vanaf 1 januari 2022 werk ik niet meer met contracten via de zorgverzekeringen. De kosten per gesprek bedragen 115 euro per keer, deze worden dus niet vergoed door uw zorgverzekering.
  • Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht, dit geldt tevens voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd .
  • De wachttijd is kort -uitzonderingen zoals vakanties daargelaten- en bedragen plm 2 weken vóór het eerste intakegesprek. Er is gewoonlijk geen wachtlijst tussen intake en behandeling.