Procedure

Aanmelden
U kunt zich op eigen initiatief telefonisch of schriftelijk aanmelden, een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.
U kunt van maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 12:00 uur de praktijk aan de telefoon krijgen. Ook kunt u altijd inspreken in het antwoordapparaat.

Wachttijden
De gemiddelde wachttijd voor de eerste afspraak bedraagt twee weken. De huidige wachttijd bedraagt twee weken, dit is slechts een richtlijn. De huidige wachttijd kan hier van afwijken. Voor actuele tijden kunt u het beste met de Praktijk bellen. Zie ook onder "Contact". Tussen intake en vervolgbehandelafspraak zit gewoonlijk geen wachttijd.
 

Werkwijze

Eerst vinden er één à twee intakegesprekken plaats, waarin gevraagd wordt naar de klachten, de achtergrond en persoonlijke gegevens. De gesprekken duren per keer zo’n 50 minuten. Hoe lang de hele behandeling duurt, is afhankelijk van de klachten. Dit kan van ongeveer 8 keer tot meer dan 15 keer zijn. Tussendoor wordt geëvalueerd. Een behandelaar is gehouden aan een inspanningsverplichting, niet aan een resultaatverplichting.

 

Geheimhouding van uw gegevens
De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bv. een keuringsarts of Arbodienst. 

De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bv. als mensen erdoor in gevaar zouden komen.

De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig, wanneer zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook geheimhoudingsplicht hebben.