Psychotherapie

Wat houdt psychotherapie in?
Ik geef psychotherapeutische hulp bij psychisch lijden: ik help u bij het verwerken en bewerken van nare en pijnlijke ervaringen of help gebeurtenissen anders te zien, beoordelen of ervaren, met het doel het niveau van functioneren te verbeteren.  Ik ben klinisch psycholoog / psychotherapeut met als specialisatie cliënt gerichte psychotherapie.

Ik maak gebruik van EMDR bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen, en van cognitieve gedragstherapie waarin volgens protocol bijvoorbeeld wordt gewerkt aan angstklachten of paniekstoornissen.

Cliënt gerichte Psychotherapie
In de cliënt gerichte psychotherapie staat de cliënt in het middelpunt. Hierbij kijk ik naar positieve opvattingen over uw groeimogelijkheden en uw mogelijkheden het contact met uzelf en uw zelfvertrouwen te herstellen. U leert ervaren wie u bent, wat u voelt en wat u wilt. U gaat zien welke blokkades er zijn en wat u kunt veranderen om u beter te voelen. U zult uw sterke kanten ontdekken en uw zelfvertrouwen neemt toe.
Voor meer informatie over deze benadering zie ook de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie: www.vpep.nl

EMDR 
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een bewezen effectieve behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, met name traumatische gebeurtenissen.
Zie voor meer informatie: www.EMDR.nl

Cognitieve gedragstherapie
Bij sommige klachten en problemen, zoals angst- en paniekklachten maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie; hier gebruik ik ook protocollen voor. Voor meer informatie: www.vgct.nl

Aan welke eisen moet een psychotherapeut voldoen?
De psychotherapeut die is geregistreerd in het BIG-register als klinisch psycholoog / psychotherapeut  voldoet hiermee aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Een psychotherapeut heeft na haar universitaire opleiding een post-doctorale opleiding psychotherapie gevolgd, die minstens 4 jaar duurt en bestaat uit theorie, praktijk, supervisie en leertherapie. De psychotherapeut beschikt over een GGZ Kwaliteitsstatuut goedgekeurd door Zorginstituut Nederland www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 

 

Privacystatement

U deelt allerlei gegevens met mij. misschien wel meer dan u denkt, geen zorgen. Met uw persoonsgegevens ga ik zorgvuldig om. Daar kunt u op vertrouwen. In deze privacystatement kunt u lezen hoe ik met uw gegevens omga. Via onderstaande link (aanklikken) kunt u mijn privacystatement bekijken.
Privacystatement.